Hej,

Styrelsen önskar härmed alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

Stort tack till alla funktionärer som har ställt upp och jobbat ideelt under året, utan alla er hade det inte blivit något.
Lika stort tack till alla medlemmar som kommer på våra träffar och turer samt skriver här på forumet med mera.

2018 blir speciellt då det är klubbens 25 års jubileum!
Mer information finns på klubbens hemsida - www.mx-5.se


God (H)jul.jpg