Nu är det dags för dig som befintlig medlem att förnya medlemskapet för 2018.

Betala till Swish 123 199 79 56 eller plusgiro 45 40 26-6.
Glöm inte att ange Ditt / Era medlemsnummer när du betalar.


400 SEK för huvudmedlem plus 100 SEK för varje eventuell familjemedlem.
Glöm inte att ange Ditt / Era medlemsnummer när du betalar.

Observera att vi inte skickar ut inbetalningskort för nästa års medlemskap, utan vi uppmanar till inbetalning via Miatabladet, Forumet och Facebook för att undvika onödig belastning på miljön.

Vi ser gärna att du betalar senast i mitten av januari.
Glöm inte att ange Ditt / Era medlemsnummer när du betalar.


Info på hemsidan:
http://mx-5.se/bli-medlem/